Tổ chức lễ khánh thành, khai trương các nhà máy công ty